גוֹלנאז הָאשֶמזָדֶה בּוּנדֶה

פוסטים

,

סָאלאם, מאמא

"סאלאם, מאמא" הוא רומן על יחסים טעונים וסבוכים בין אם לבת, שמגולל חשבון נפש נוקב של אישה בודדה
דילוג לתוכן