הגשת כתבי יד

ימים קשים ועצובים עוברים על כולנו, בשל המצב אנחנו עובדים במתכונת מצומצמת כרגע ולכן עשוי להיות עיכוב בתשובותינו לכתבי היד המגיעים אלינו. אנו מקווים לחזור לפעילות שגרתית בקרוב. אנו משתדלים, גם בימים אלו, לעמוד בעומס האדיר של כתבי יד שמגיעים אלינו.

אנו מודים לכם על הפנייה אלינו ואנו שמחים לקרוא כל כתב יד, ומעיינים בקפידה בכל חומר כתוב המגיע אלינו.

אם ברצונכם להגיש כתב יד להוצאתנו ועל מנת שנוכל לטפל ביעילות בכתבי היד ולשמור על הסביבה, אנו מעדיפים לקבל את את כתב היד בפורמט אלקטרוני בלבד אך במידת הצורך, ניתן לשלוח בדואר, לכתובת:
ספרי אחוזת בית, רח' הארבעה 24 תל אביב, 6473923.

על מנת שנוכל לבחון את כתב ידך, יש לשלוח קובץ מרוכז בפורמט בקובץ וורד או PDF לכתובת: office@abayit-books.com.
אנא ציינו בשורת הנושא של המייל את שם כתב היד, שם המחבר/ת. חובה לצרף תקציר על מהות הספר והעלילה וכן שם הכותב/ת וכתובת דואר אלקטרוני למשלוח תשובה. 
אנו ממליצים לצרף מידע ביוגרפי של המחבר/ת, רשימת פרסומים קודמים (אם יש) וכל מידע נוסף שעשוי לסייע לנו בבחינת כתב היד.

כתבי היד המתקבלים בהוצאה מועברים ללקטורה ולעורכים הרלוונטים. במידה שנמצא מתאים, אנו ניצור קשר עם המחבר/ת על מנת לדון בפרטים. גם בהינתן שכתב היד נמצא לא מתאים אנו שולחים תשובה על מנת לעדכן על כך.

כתב יד מודפס אינו נשלח בחזרה למחבר/ת. על המעוניינים לקבל את כתב היד בחזרה, חובה לצרף מעטפה מבוילת בגודל מתאים.
כתבי יד שלא ידרשו על ידי המחבר/ת ייגרסו לאחר 30 ימים ממועד משלוח מכתב דחייה למחבר/ת.

למען הסר ספק, הוצאת ספרי אחוזת בית לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, למסירת כתב היד חזרה למחבר/ת ו/או לאובדן כתב היד ו/או לכל נזק שייגרם לכתב היד ו/או למחבר/ת עקב אי החזרת כתב היד למחבר/ת, מכל סיבה שהיא.

דילוג לתוכן